Obrázek: David Malanik
Změna emailových adres dle GDPR
autor David Malanik - Pondělí, 9. duben 2018, 09.26
 
OZNÁMENÍ  VŠEM uživatelům systémů LMS Moodle UTB
 
Uživatelé systému LMS Moodle mohou ve svých registračních údajích používat pouze služební univerzitní emailovou adresu se zakončením „@utb.cz“. Účty obsahující jiný, než požadovaný formát emailové adresy, budou k 1. 5. 2018 smazány. (ZÁPIS KOLEGIA REKTORA 6/18, úkol 11.06/2018) 
 
Postup změny emailové adresy v profilu:
1) přihlásím se do svého LMS profilu
2) kliknu na své jméno v pravém rohu otevřeného okna prohlížeče
3) kliknu v nabídce na Můj profil
4) v nabídce Správa otevřu podmenu Nastavení mého profilu
5) kliknu na Upravit profil a provedu změnu mailu
6) změnu uložím kliknutím na  Aktualizovat profil dole
 
Za změnu svého profilu ve všech UTB LMS systémech odpovídá uživatel. Pokud uvedená změna nebude v termínu realizována, správci systému nenesou odpovědnost za následnou ztrátu dat.